Tevékenységek

Út- és forgalomtechnikai tervezés

 • Komplett útépítési engedélyezési és kiviteli tervek készítése és engedélyeztetése
 • Magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó közlekedési létesítmények tervezése
 • Forgalomtechnikai tervek készítése
 • Ideiglenes és építés alatti forgalomkorlátozási tervek készítése
 • Döntéselőkészítő tanulmányok
 • Plázastop alóli felmentéshez szükséges közlekedési dokumentáció készítése

Víz, csatorna és csapadékvíz elvezetés tervezése

 • Teljes körű víziközmű tervezési projektek készítése, engedélyeztetése
 • Magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó víziközmű létesítmények tervezése

Szakágainkhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások lebonyolítása

 • Közút- és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulások megszerzése
 • Útépítési engedélyek ügyintézése
 • E-közmű ügyintézés
 • Víziközmű üzemeltetői hozzájárulások megszerzése

Szakágainkhoz kapcsolódó kivitelezési munkák szervezése

 • Útburkolatok építése, felújítása
 • Forgalomtechnikai jelzések telepítése, jelek felfestése
 • Földmunka
 • Csatornaépítés

További szolgáltatásaink

 • Tervezői művezetés
 • Vízrendezési tervek készítése
 • Generáltervezői feladatok ellátása
 • Geodéziai és talajfeltárási munkák
 • Forgalomtechnikai adatok felmérése
 • Közműgenplan készítése